top of page

הצהרת נגישות

מתוך רצון לשמר ולאפשר חוויית  גלישה טובה לכל הפוקדים את האתר הזה, הונגש האתר גם לבעלי מוגבלות והותאם לכל המכשירים והעזרים המוכרים כיום, בהם משתמשים בעלי מוגבלות קבועוה ו/או זמנית.

במידה ונתקלת כשל או ליקוי כלשהו, אשמח לקבל ממך עדכון על כך בטלפון: 050-7705874  או במייל: mynedunia@gmail.com, על-מנת שאפעל לתקנו.

תודה,

מיטל.

bottom of page