top of page

גלריית השראה 

זה המקום שלי לשתף אותך באופן שבו אני רואה את היצירה והעבודה שלי.

כן. אני מדברת בדיוק על - השילובים. הסטיילינג. הפריטים המיוחדים. האוספים והאומנות.

כל מה שמצית לי את הדמיון....

bottom of page