אריגה

עבודות אריגה  מקוריות על נולי מסגרת 

פריטים מקוריים יחידים במינם למכירה במהדורה מוגבלת